Gene-Eden-VIR ו- Novirin רשומים במאגר התרופות של NIH (NIH הוא סוכנות של שירותי הבריאות הציבורית של משרד הבריאות והשירותים האנושיים בארה"ב.)